Heinrich Friederich Johann Carl Caspar Reinholt von Syberg

også kaldet Fritz,

Se Sadolins famile

Se også www.familysearch.org Pin #652613

 

Født: 10. marts 1744, Voorde, Nederrhein

Død: 26. april 1834, Svendborg. Fritz nåede at blive 90 år.

 

Far: Heinrick Johann Sigismund Walraf Sieberg (kilde...)

Mor: Christina Frederike Recke zu Uhlenbruck (kilde...)

 

Gift: Johanne Magdalene Barbara Helene von Stanislavschye.

 

Børn :

Christian Friedrich Wilhelm Heinrich von Syberg (Felix)

Hans Ernst Friedrich von Syberg

Henriette von Syberg (1795?-) (også kaldet tante Zetta?)

Ernestine Johanne Josephine Frederikke von Syberg

2 andre børn - I følge Rasmus Syberg Petersen havde de 6 børn.

Livshistorie

I følge Rasmus Syberg Petersen, blev Fritz født på et slot i Westphalen. Slottet blev overtaget af en ældre bror og blev senere en ruin (???). Fritz flygtede med sin kone Johanne fra Polen og kom til Danmark omkring 1780.

 

Johanne var i et kloster og hendes mor var muligvis en polsk prinsesse.

 

De boede i mere end 25 år i Roskilde. Nedenfor er vist et traditionelt papirklip, som blev anvendt til at give et portræt af en familie. Tårnene stammer Svendborg og til højre er der konturerne af von Sybergs våbenskjold, som er vist nedenfor.

 

 

 

von Sybergs våbenskjold. Familien von Syberg i Tyskland uddøde og på hjemmesiden er beskrevet en række begivenheder i slægten. Herunder at en del af slægten fandtes i Danmark og at der i 1919 er etableret en mindepark - Sybergparken. Se uddrag af hjemmesiden.

Ved hjælp fra Baron Rosenørn af Hvidkilde blev Fritz blev postmester. Fritz og hans familie boede i Svendborg i Fruestræde 3, også kaldet Anne Hvides hus, som nu er en del af Svendborg Museum. De levede under beskedne kår. Barbara skaffede indtægter ved at vaske tøj og stryge for officererne, som var boede på en kaserne i nærheden.

Uddrag af historie fra en hjemmeside om lokalhistorie fra Svendborg:

"Franskmændene krævede under trussel af svære straffe de heste tilbage, som spanierne havde solgt eller ladet løbe, tilligemed alt, hvad de ellers havde efterladt sig. Hestene, også dem fra Tåsinge og Langeland, samledes på et vænge ved Færgebroen, hvorfra de af unge bønderkarle skulle rides til Odense. Ved denne lejlighed var det, at byens sagnomspundne postmester, kaptajn Fritz v. Syberg på fransk med rivende tungefærdighed skældte den franske officer, der skulle lede bortførelsen af hestene, læsterligt ud, fordi han ville tvinge en mand med feltposttegn til at hjælpe til med hestene. Syberg kunne sproget, han havde som ung officer i den franske hær deltaget de tre sidste år i Syvårskrigen. Det fortaltes om ham, at han i sine unge dage havde bortført en polsk prinsesse og giftet sig med hende, hvorpå han en tid byttede om på bogstaverne og underskrev sig Grebys for ikke at blive opsporet. Hans kone hed Helene Stanislovski, så måske har der været noget om snakken. At han underskrev sig Grebys i stedet for Syberg, er i alt fald rigtigt nok."

 

Retur til hovedsiden