Rasmus Petersen

 

Født: 27. april 1763, Rolfsted. Død 22. august 1819.

Far: ? og mor?

Gift: Anna Rasmusdatter Høj, 18. november 1796.

Børn: De havde 5 børn i alt. Blandt andet Rasmus Petersen

 

"Citat fra Fæstegård og Herresæde" af Hans Erling Langkilde, side 98:

"Rasmus og Anna Pedersen fik naturligvis nogle børn, ikke mange og ikke uden spor af tidens store dødelighed. De fik fem børn. De to ældste var piger, og de døde som spæde. Så kom en dreng, der levede, til han som student blev 19 år. Han nåede at blive forskånet for datidens teo­logiske studier, hvor man disputerede subtilt.

Den ældste af de overlevende 2 sønner hed Rasmus Pedersen, og han holdt sig til landbruget. Hans skaffede sig først en mindre ejendom, men udskiftede den snart med den gamle herregård Ulriksholm af meget gammel oprindelse, men renoveret flere gange, stadig med borgtårn og renæssancepræg intakt.

Rasmus Pedersen var ikke blot en god landmand, men nedlagde også råvildt og pokulerede bravt med prinsregenten, den senere Frederik d. 7., som havde domæne i Odense. Rasmus Pedersen endte da også som kgl. Jægermester.

Den yngste af de to overlevende brødre overtog der lille gods Biskopstaarup. Mens broderen nøgternt hed Rasmus, fandt forældrene på at kalde den yngste Edelus Fredericus Benedictus, hvorfor må himlen vide - og er måske også den nærmeste til der. Det lyder nemlig som navnet på en af de første kristne, der i sin tid blev kastet for løverne af kejser Nero.

Edelus havnede nu langt fra løvegarden, for han dyrkede med dygtighed fynsk malkekvæg. Han var i det hele taget en fremragende landmand, der omlagde og øgede driften pa Biskopstaarup, indtil han engang i 60'erne afhændede ejendommen og flyttede til Nyborg.

 

Retur til hovedsiden