Ulriksholm Slot

Kong Christian IV opkøbte i 1616 hovedgården Skinnerup ved bunden af Kertinge Nor. I 1632 besluttede kongen at opføre nye, standsmæssige bygninger, der skulle tjene som residens for den uægte kongesøn, Ulrik Christian Gyldenløve, der da var 2 år gammel. Navnet ændres til Ulriksholm. Efter Christian IV’s død faldt hans elskerinde Vibeke Kruse i unåde, og hun blev ved sin død begravet på en fattiggård uden for Københavns bymure. Ulrik Christian Gyldenløve sørgede dog for at føre moderens lig til Kølstrup Kirke. Selv døde han i en alder af blot 28 år efter en tapper indsats i Svenskekrigen.

Ulriksholm Slot er oprettet i 1525 af Mikkel Pedersen Akeleye, og kaldes også Skinnerup.

Navnet Ulriksholm er fra 1645. Slottet ligger i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Kerteminde Kommune - ca. 6 km. SV for Kerteminde. Hovedbygningen er opført i 1636-1646 og ombygget i 1828. Slottet er bygget på et bakkedrag ved Kertinge Nor, og der er tilmed udsigt over Kerteminde Fjord.

Slottet, der blev bygget til en af Christian d. 4.'s mange sønner, er et typisk renæssanceslot. Slottet stod færdig i 1645, men den unge Ulrik Christian Gyldenløve nåede kun at nyde sin bolig i få år. Han døde allerede i 1648, kun 28 år gammel.

Tårnet er tilføjet i slutningen af det 18. århundrede. Slottet er fredet. Ulriksholm og Ørnfeldt godser er på 337 hektar.

Se artikel i Bolig Eksklusiv

Ejere af Ulriksholm:

1525-1539 Mikkel Pedersen Akeleye

1539-1589 Knud Mikkelsen Akeleye

1589-1616 Christian Knudsen Akeleye

1616-1645 Kronen

1645-1658 greve Ulrik Christian Gyldenløve

1658-1673 Thomas Seymaldt

1673-1676 Abel Cathrine von der Wisch gift Osten

1676-1679 Torben Nielsen

1679-1682 Nicolaus von Brüggemann

1682-1703 Hedvig Spend gift (1) von Brüggemann (2) von Kampen

1703-1730 Godske Hans von Brüggemann

1730-1761 Ulrik Frederik von Heinen

1761-1790 Cathrine Godskesdatter von Brüggemann gift von Heinen

1790-1826 Poul Rosenørn

1826-1855 Rasmus Petersen

1855-1860 Adam Christopher von Holsten-Charisius

1860-1863 Gustav Alexander Berner-Schilden-Holsten

1863-1895 Frederik Vilhelm Steen af Danneskiold-Samsøe

1895-1925 Eugenie Frederikke Charlotte Clara Holstein-Ledreborg gift af Danneskiold-Samsøe

1925-1928 Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig

1928-1947 Helge de Plessis-Richelieu

1947-1952 Niels Johannes Haustrup

1952-1986 Ulriksholm Og Ørnfeldt A/S v/a Kurt Allan Haustrup

1986-1998 Ørnfeldt Gods A/S v/a Lisbet Haustrup / Ole Stenderup / Enke Fru Helle Haustrup

1998-        Ørnfeldt Gods A/S v/a Lisbet Haustrup

?               Niels Grønbech

Jægermester Rasmus Petersen købte Ulriksholm i 1826 og solgt igen i 1855 til Greve Adam Christoffer Holsten Charicius. Således så Ulriksholm ud, da Rasmus Petersen ejede slottet. Dette svarer til maleriet på billedet nedenfor. Nederst på denne side ses folketællinger fra årerne: 1834, 1840 og 1845. Der findes også folketællinger fra 1850 og 1855.

 

 

Ulriksholm fungerer i dag som restaurant, forhandling af antikviteter og kunst. (se hjemmeside: http://www.ulriksholmslot.dk/).

 

Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv
Rasmus Pedersen 31 Gift   Eier af Ulriksholm, Landmand
Ernestine Josephine Frederikke Pedersen, født Syberg 27 Gift   Ovennævntes Hustru
Theodor Pedersen 4 Ugift   Deres Børn
Amalie Pedersen 2 Ugift   Deres Børn
Rasmus Pedersen 1 Ugift   Deres Børn
Elise Wendelboe 44 Ugift   Huusjomfrue
Cecilie Hansen 33 Ugift   Sypige
Kirsten Alberg 22 Ugift   Stuepige
Dorthe Larsdatter 32 Ugift   Amme
Cidsel Kirstine Larsdatter 30 Ugift   Kokkepige
Maren Sørensdatter 28 Ugift   Meierske
Johanne Hansd. 24 Ugift   Malkepige
Abelone Hansd. 29 Ugift   Malkepige
Rasmus Madsen 25 Ugift   Skytte og Skovfoged
Rasmus Madsen 53 Gift   Avlskarl
Anders Larsen 33 Ugift   Urtemand
Niels Olsen 20 Ugift   Haugekarl
Adolph Hansen 37 Ugift   Kudsk
Niels Hansen 28 Ugift   Staldkarl
Hans Hansen 33 Ugift   Tærsker
Jens Sørensen 25 Ugift   Tærsker
Rasmus Jensen 25 Ugift   Tærsker
Erik Hansen 31 Ugift   Tærsker
Rasmus Nielsen 13 Ugift   Skoledreng, under Fattigvæsenet

Kilde: Folketælling 1834

 

Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv
Rasmus Pedersen 37 Gift   Eier af Gaarden
Erstine Pedersen født Syberg 32 Gift   Hans Hustru
Theodor Pedersen 9 Ugift   Deres Børn
Amalie Pedersen 8 Ugift   Deres Børn
Rasmus Pedersen 7 Ugift   Deres Børn
Frederikke Pedersen 5 Ugift   Deres Børn
Caroline Pedersen 4 Ugift   Deres Børn
Christian Pedersen 4 Ugift   Deres Børn
Johannes Bloch 12 Ugift   Pleiebarn
J. F. G. Hansen 29 Ugift   Candidatus Theq. Informator
Hanne Syberg 32 Ugift   Husjomfrue
Marie Nielsen 27 Ugift   Huusholderske
Trine Nielsdatter 25 Ugift   Stuepige
Marie Hansdatter 20 Ugift   Barnepige
Mette Chrestensdatter 29 Ugift   Køkkenpige
Marie Pedersdatter 23 Ugift   Mejeripige
Else Nielsdatter 28 Ugift   Malkepige
Anne Rasmusdatter 29 Ugift   Bryggerspige
Johanne Hansdatter 19 Ugift   Malkepige
Søren Andersen 34 Ugift   Kudsk
Rasmus Pedersen 25 Ugift   Staldkarl
Stefanus Nielsen 25 Ugift   Smedesvend
Hans Jensen 18 Ugift   Skytte
Lars Andersen 24 Ugift   Hørsvinger
Hans Hansen 36 Ugift   Avlskarl
Lars Pedersen 31 Ugift   1.ste Karl
Frederik Johansen 26 Ugift   2.den Karl
Niels Sørensen 71 Enke(mand)   Slagter
Johan Jensen 45 Enke(mand)   Røgter
Peder Poulsen 27 Ugift   Staldmand
Jens Christiansen 15 Ugift   Huusdreng
Hans Brandt 26 Ugift   Tærsker
Jens Rasmussen 33 Ugift   Tærsker

Kilde: Folketælling 1840

 

Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden Erhverv Fødested
Rasmus Pedersen 42 Gift   Godsejer Rynkeby,Odense amt
E. Pedersen født Syberg 37 Gift   Hans kone Svendborg
Theodor Pedersen 14 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Amalie Pedersen 13 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Rasmus Pedersen 12 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Frederikke Pedersen 10 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Caroline Pedersen 9 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Christian Pedersen 9 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Pouline Pedersen 5 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Octavia Pedersen 3 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Elvira Pedersen 1 Ugift   Deres børn Kjølstrup
Elvira Marie Anne Adolphine Prealb 21 Ugift   Lærerinde Slesvig
Georg Anthon Selmer 24 Ugift   Candidathe Theologiæ, Informator Rørup,Odense amt
Hanne Syberg 37 Ugift   Syjomfrue Svendborg
Maren Kirstine Kragh 30 Ugift   Huusholderske Kjerteminde
Anne Marie Andersdatter 25 Ugift   Kokkepige Espe,Svendborg amt
Gjertrud Marie Rasmusdatter 22 Ugift   Amme Marslev,Odense amt
Henriette Vilhelmine Daugstrup 25 Ugift   Stuepige Lumby,Odense amt
Cidsel Jensdatter 24 Ugift   Mejerske Fraugde,Odense amt
Johanne Jacobsdatter 22 Ugift   Malkepige Aunslev,Svendborg amt
Kirsten Hansdatter 27 Ugift   Malkepige Ullerslev,Svendborg amt
Anne Marie Nielsdatter 28 Ugift   Bryggerspige Davinde,Odense amt
Larsine Kirstine Kragh 16 Ugift   Barnepige Mesinge,Odense amt
Hans Madsen 28 Enke(mand)   Skytte Fangel,Odense amt
Jørgen Knudsen 34 Gift   Gartner ??
Lars Pedersen 36 Ugift   Avlskarl Munkebo,Odense amt
Rasmus Andersen 28 Ugift   Kudsk Brenderup,Odense amt
Rasmus Larsen 28 Ugift   Staldkarl Køng,Odense amt
Lars Pedersen 34 Ugift   1ste karl Marslev,Odense amt
Peder Hansen 22 Ugift   2den karl Munkebo,Odense amt
Mads Pedersen 44 Gift   Røgter Lindknud,Ribe amt
Hans Jensen 27 Ugift   Røgter Lindknud,Ribe amt

Kilde: Folketælling 1845